CIMBIK

A CIMBIK Civil Háló bemutatása

A CIMBIK Civil Háló miskolci civil szervezetek által létrehozott, formalizált keretek között működő civil szerveződés. Létrehozói a város kulturális életében tevékenyen részt vevő, elsősorban a fiatalok kulturális és művészi alkotótevékenységét segítő egyesületek és alapítványok.

A CIMBIK hivatalos megalakulásának előzménye a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület által kezdeményezett pályázati együttműködés, melynek célja az volt, hogy az említett szereplők közreműködésével kialakítson egy rendszeresen működő, formalizált együttműködési rendszert. Távlati céljaként fogalmaztuk meg továbbá, hogy a létrejövő szerveződés elismert civil partnerévé és mértékadó véleményformálóvá váljon a területtel foglalkozó döntéshozóknak és intézményeknek. Az egyéves együttműködés legfontosabb – már a jövőbe mutató – eredménye a CIMBIK stratégia elkészítése és elfogadása, a Miskolci Korzó Fesztivál sikeres megrendezése illetve a CIMBIK Civil Háló hivatalos megszületése volt.

A 2011-ben elkészült, hároméves stratégiai programunkban megfogalmazott szakmai és morális alapértékeink szerint:

A CIMBIK Civil Háló célja egy olyan társadalom létrejötte, ahol érték az egyén, az alkotó közösség és a kreativitás.

(Szervezeti vízió)

A CIMBIK elsődlegesen Miskolc és vonzáskörzetében működő öntevékeny ifjúsági csoportokkal foglalkozó szervezetek érdekképviseletét és minőségvédelmét látja el, közös programok szervezésével, információáramlás biztosításával, kölcsönös segítségnyújtással, érdekérvényesítéssel és szakmai ismeretek átadásával.

(Szervezeti misszió)

A CIMBIK Civil Háló hivatalosan 2011. június 23-án alakult meg. alapító tagok:

·        Célpont Ifjúsági és Tanácsadó Iroda

·        Északkelet-Magyarországi Regionális Versmondó Egyesület

·        Magyar Zenész

·        Musical Műhely Miskolc

·        Miskolc és Környéke Fiataljaiért Egyesület

·        Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület

·        Sunny Studio - Fiatalok a Filmért Egyesület          

·        Szávitri Alapítvány

·        Szikra Alapítvány

A szerveződés nyílt, számít mindazon szervezetek csatlakozására, amelyek egyetértenek a CIMBIK céljaival, aktívan részt kívánnak venni annak tevékenységében, valamint elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekinti a CIMBIK Civil Háló stratégiai tervében megfogalmazottakat, valamint a szerveződés Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A CIMBIK Civil Háló működésének kiemelt területei

A CIMBIK Civil Háló tagszervezeteink alaptevékenységéből következően a szerveződés elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztályt megszólító kulturális tevékenységgel, valamint a közművelődés és az oktatás világát összekapcsoló művészeti neveléssel foglalkozik. Mint az a tagszervezetek bemutatkozásából látható, a CIMBIK-ben együttműködő szervezetek között irodalmi, könnyűzenei, prózai és zenés színházi, valamint film- és fotóműhelyek, illetve velük szoros kapcsolatban lévő szolgáltató térként és rendezvényszervezőként működő szervezetek találhatók. Ez a sokszínűség természetes módon kijelöli a CIMBIK Civil Háló működésének elsődleges területeit.

Nagyrendezvények, fesztiválok

A CIMBIK kapcsolatrendszere ezen túlmenően lehetővé teszi, hogy a képzőművészet, a táncművészet és a komolyzene területén működő előadók és alkotócsoportok bevonásával színvonalas összművészeti, sőt a művészetek határterületein elhelyezkedő underground alkotókat is felvonultató programokat és rendezvényeket szervezzen. Ennek első megmutatkozása volt a 2011. június 3-án szervezett Miskolci Korzó Fesztivál.

Fiatal alkotók és alkotásaik bemutatása, tehetségmenedzsment

A CIMBIK elkötelezett a fiatal miskolci alkotók tehetségtámogatásában. Az alapító szervezetek közül többen évek óta végeznek tehetséggondozó–tehetségtámogató munkát.

Esztétikai nevelés

Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület:

·        Drámapedagógiai projektek

·        Iskolán kívüli képzések és műhelyek

·        Színházi nevelési projektek